Kultivace partnerství mezi univerzitním a podnikatelským prostředím

Author:
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., Ing. Jaroslav Demel, Ph.D., et al.
Publisher:
Technická univerzita v Liberci
Category:
Year of issue:
2020
Book size:
1,2 MB
Last update:
06.01.2021
ISBN:
978-80-7494-553-3

Hlavním záměrem publikace je diskuze pojmů start-up a spin-off v kontextu Inovační strategie České republiky 2019-2030. Téma, jehož výchozí stav je v rámci samostatného pilíře strategie vymezeno v rámci konstatování slabšího investičního prostředí České republiky s existující částečnou podporou prostřednictvím státní agentury CzechInvest. Jako další charakteristika stavu je v této souvislosti uvedeno, že univerzity považují vznik start-ups/spin-offs za rizikové, a proto je využívají pro transfer technologií nahodile. Cílem publikace je představit zjištění z diskuzního stolu, který byl pořádán na Technické univerzitě v Liberci za účasti expertů napříč institucemi typu vysoká škola, univerzita, výzkumná organizace, start-up, podpůrné asociace, inkubátory, aj. Diskuze proběhla v rámci projektu Centralizovaného rozvojového programu MŠMT ČR pod názvem „Posílení společenské odpovědnosti VŠ v rámci naplňování Inovační
strategie 2019–2030“.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Windows desktop