Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta ekonomická

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 1,18 MB

ISBN: 978-80-7494-553-3

Poslední aktualizace: 6. 1. 2021

Formát knihy: PDF

Kultivace partnerství mezi univerzitním a podnikatelským prostředím

Autor:
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., Ing. Jaroslav Demel, Ph.D., et al.

Hlavním záměrem publikace je diskuze pojmů start-up a spin-off v kontextu Inovační strategie České republiky 2019-2030. Téma, jehož výchozí stav je v rámci samostatného pilíře strategie vymezeno v rámci konstatování slabšího investičního prostředí České republiky s existující částečnou podporou prostřednictvím státní agentury CzechInvest. Jako další charakteristika stavu je v této souvislosti uvedeno, že univerzity považují vznik start-ups/spin-offs za rizikové, a proto je využívají pro transfer technologií nahodile. Cílem publikace je představit zjištění z diskuzního stolu, který byl pořádán na Technické univerzitě v Liberci za účasti expertů napříč institucemi typu vysoká škola, univerzita, výzkumná organizace, start-up, podpůrné asociace, inkubátory, aj. Diskuze proběhla v rámci projektu Centralizovaného rozvojového programu MŠMT ČR pod názvem „Posílení společenské odpovědnosti VŠ v rámci naplňování Inovační strategie 2019–2030“.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.