Read Printed for 327 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Pedagogy

Release date: 2021

Book size: 8,53 MB

Last update: 31. 5. 2021

Book format: PDF

Učíme děti v 1. ročníku 1. díl - Didaktika čtení

Author:
Jana Johnová

Od narození dítě poslouchá a postupně rozvíjí svoji řeč, přičemž celý proces ovlivňuje prostředí, ve kterém žije. Současná přetechnizovaná doba příliš neakcentuje přímou mezilidskou komunikaci, která je pro náš život nepostradatelná. Vždyť propojení mluvené řeči s intonací a mimoslovní komunikací odlišuje člověka od světa zvířat a stává se nenahraditelnou složkou jeho bytí.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms