Read

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Pedagogy

Release date: 2021

Book size: 7,14 MB

ISBN: 978-80-7494-579-3

Last update: 15. 9. 2021

Book format: PDF

Zdravotní tělesná výchova IIa. - Aktivizační náměty pro výuku předmětů na 1. stupni základní školy v tryskající fontáně

Author:
Jana Bajzíková

Pedagog, který v systému školního vzdělávání podněcuje žáky k novým, zdravým trendům způsobu života, vede děti ke zdravému životnímu stylu. Česká republika se řadí mezi vyspělé státy s průměrně velmi slušnou úrovní obyvatelstva. A „doba covidová“ nás uvrhla do velmi intentivního soužití s umělými technologiemi díky distanční výuce žáků. Veškeré výhody související s využíváním moderních technologií, mají ale i negativní dopad na pohybovou aktivitu člověka. Pohyb jako takový udržuje fyzickou stránku člověka v kondici, podporuje však i psychickou odolnost i mentální rozvoj dětí a tak začlenění aktivizačních metod do přímé výuky ve školách je skutečně přínosné. Nápady pro výuku běžných předmětů, při kterých žáci nemusí sedět, ale mohou se hýbat, mohou denní vzdělávání zpestřit a zkvalitnit i s ohledem na fyzický a psychický stav dětí.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms