Read Printed for 188 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Pedagogy

Release date: 2021

Book size: 5,98 MB

ISBN: 978-80-7494-590-8

Last update: 12. 1. 2022

Book format: PDF

Emoční a komunikační rozvoj dítěte v MŠ

Author:
Jana Johnová, Vladimíra Jurigová, Marie Veselá

Ať jsme rodiče, prarodiče nebo pedagogičtí pracovníci, je naším cílem provázet děti životem tak, aby byly šťastné a spokojené. Z pohledu dospělého to znamená uvědomit si, že nejde o pouhé materiální zabezpečení dítěte a vzdělávání. Především je třeba pečovat o jeho všestranný rozvoj v různých oblastech s akcentem na psychický vývoj dítěte.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms