Read

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Sport

Release date: 2022

Book size: 717,76 MB

ISBN: 978-80-7494-605-9

Travní lyžování: multimediální metodický materiál

Author:
Bc. Václav Mačát; PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.
Category:
Sport

Tématem předkládané publikace je metodický materiál travního lyžování, který je prezentován multimediální formou. Materiál je zaměřen na základní etapu metodického postupu jízdy na travních lyžích a obsahuje celkem šest videí. Celková stopáž všech šesti videí je deset minut a třicet osm vteřin. Důraz je kladen na stručnost, věcnost a popisnost. Videa seznamují s cviky pro zvládnutí rovnováhy v botách, návykovými cviky, přímou jízdou, jízdou šikmo svahem a oblouky. Materiál je doplněn o podrobnější popis metodiky v textové formě práce a četné fotografie.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms