Read Printed for 515 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Health Studies

Release date: 2022

Book size: 2,99 MB

ISBN: 978-80-7494-623-3

Fyziologie člověka: učební texty

Author:
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
Category:
Faculty of Health Studies

Fyziologie člověka je věda zabývající se životními projevy a funkcemi lidského organismu. Její znalost je proto nezbytná pro všechny, kteří se zabývají tělesnou výchovou a sportem, ať už na rekreační nebo vrcholové úrovni. Zvláště pak pro ty, kteří se chystají pracovat s mládeží. A právě u mládeže je respektování fyziologických zákonitostí naprosto nezbytné. V učebních textech, které držíte v rukách, naleznete doplněný a rozšířený výběr z přednášek, ve kterých je klidová fyziologie člověka probrána komplexně. To však neumožňuje látku probírat příliš dopodrobna. Publikace je v souladu s platnými požadavky odpovídajícími studentům pedagogických fakult a má představovat úroveň i stav vědomostí v daném oboru. Tyto texty studijní podpory jsou určeny především studentům FP TU v Liberci studujícím v programu Tělesná výchova a sport, jak v oboru Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, tak v oboru Rekreologie, dále Učitelství pro střední školy, Učitelství pro základní školy a Vychovatelství.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms