Read Printed for 253 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Release date: 2022

Book size: 3,63 MB

ISBN: 978-80-7494-629-5

Last update: 8. 12. 2022

Book format: PDF

Základy lezení a boulderingu

Author:
Mgr. Eliška Karešová, Mgr. Radim Antoš

Lezení na umělé stěně je v dnešní době dynamicky se rozvíjející sportovní aktivita. V České republice existují desítky lezeckých center a díky nim je lezení dostupné pro každého. V lezeckých centrech se nacházejí často stěny s motivy a chyty i pro ty nejmenší děti. I jedinci v důchodovém věku se udržují v kondici a navazují psychosociální vazbu díky nutné komunikaci mezi lezcem a jističem. Vzniká zde důvěra mezi lezcem a jističem, odhad svých vlastních možností, posunování limitů a odolnost vůči neúspěchu (často se stává, že lezec danou cestu nemůže dlouho přelézt). Lezení je ideální celoživotní zábavná a zdravá aktivita. Stěny navštěvují lidé s různými cíli – od sportovních lezců, kteří chtějí přelézt těžké cesty až po lidi věnující se lezení pro jeho zdravotní a fyziologické účinky.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms