Read Printed for 256 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Engineering

Release date: 2019

Book size: 28,35 MB

ISBN: 978-80-7494-458-1

Last update: 5. 1. 2023

Book format: PDF

Moderní plasty a vláknové kompozity Díl I. - Vstřikování plastů: materiály a technologie

Author:
Luboš Běhálek, Jiří Habr

Plasty a jejich kompozity jsou materiály, které vznikly poměrně nedávno, rozšířily se neuvěřitelně rychle, jejich vývoj, společně s technologiemi jejich zpracování, pokračuje značným tempem a v řadě aplikací jsou jen velmi těžko nahraditelné. Plasty formují naši kulturu, hodnoty a schopnosti, přinesly revoluci v průmyslovém designu i umění, umožňují důmyslné aplikace, které by s klasickými kovovými materiály nebyly vůbec možné a v neposlední řadě se podílí i na lékařském pokroku a lidském zdraví. Jedná se o materiály, které se staly pojmem 20. století s progresivním přesahem do století současného. Hybnou silou jejich rozvoje se stalo dosažení nových materiálových limitů ve vlastnostech umožňujících jejich aplikaci
i na vysoce mechanicky, tepelně a chemicky namáhané součásti ve strojírenství a biomedicíně. Odborné i mediální diskuse na téma plasty se stále více soustřeďují do oblasti ekologie, méně je zdůrazňován jejich přínos pro technický pokrok, zejména ve strojírenském a elektrotechnickém průmyslu. Ekologické námitky mají samozřejmě své opodstatnění a to zejména v obalovém průmyslu, v oblasti strojírenství nejsou příliš relevantní. Jedním z možných způsobů, jak přispět k řešení environmentálního hlediska v oblasti obalového a spotřebního průmyslu je vývoj polymerů s řízenou, resp. předurčenou dobou životnosti, tedy biologicky degradovatelných plastů.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms