Printed for 109 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Sport

Release date: 2022

Book size: 2,53 MB

ISBN: 978-80-7494-633-2

Multimédia ve sportu 2 - Základy sportovní video tvorby

Author:
Mgr. Jan Charousek, Ph.D.
Category:
Sport

Video tvorba ve sportovních odvětvích má již své nezastupitelné místo. Oblastí video tvorby ve sportu je opravdu velké množství. Pro vrcholné sporty má video tvorba své místo v rozborech utkání, ať už vlastních nebo soupeřových, a může tak dopomoci k dosažení lepších výsledků. Dále pak díky využití video rozborů je možné individuálně zlepšovat technické provedení jednotlivých pohybových dovedností hráčů či sportovců a tím dosáhnout lepších výsledků. V oblasti vzdělání se za pomoci video tvorby tvoří různé výukové materiály, které i v oblasti vzdělávání mají svou nezastupitelnou roli, jelikož díky ní se
studenti mohou lépe a rychleji naučit určitou pohybovou dovednost. V neposlední řadě má video tvorba své zastoupení v oblasti propagace sportu, jednotlivých sportovců nebo i celých týmů. Může se jednat o různé medailonky se sportovci, pozvánky na utkání, sestřihy utkání či turnajů, apod. A právě uvedené problematice se bude věnovat tento druhý díl.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms