Read Printed for 169 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Release date: 2023

Book size: 3,07 MB

ISBN: 978-80-7494-642-4

Internetové zdroje dat a informací v humánní geografii

Author:
RNDr. Artur Boháč, Ph.D.
Category:
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Cílem této netradičně pojaté publikace je poskytnout studentům geografických bakalářských i magisterských geografických studijních programů na Technické univerzitě v Liberci tipy na zajímavé a relevantní informační prameny, které jim mohou přiblížit mnohdy dost abstraktní záležitosti na jednotlivých předmětech probírané nebo pomoci v nesnázích při shánění informací či dat. Měla by mít i funkci skripta, byť není spojena pouze s jedním předmětem. Informační zdroje se týkají učiva předmětů povinných i povinně-volitelných v rámci různých geografických studijních programů.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms