Read

Category: Ostatní

Release date: 2023

Book size: 4,36 MB

Metodika citování

Author:
Mgr. Marta Zizienová, doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D., Ing. Jan Koprnický, Ph.D., Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.
Category:
Ostatní

Tato metodika vychází z aktuálně platné české citační normy ČSN ISO 690:2022 Informace a dokumentace — Pravidla pro bibliografické citace a citace informačních zdrojů, která byla vydána v závěru roku 2022. Při aktualizaci české citační normy došlo k mnoha významným změnám: od terminologie, přes omezení typografických prostředků v bibliografických citacích až po rozšíření pravidel pro citování elektronických zdrojů. Tato metodika neuplatňuje všechna pravidla nové citační normy; aplikuje ta pravidla, která jsou žádoucí na Technické univerzitě v Liberci. Jednotlivé fakulty si dále uzpůsobují pravidla dle svých potřeb ve směrnicích pro tvorbu závěrečných prací.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms