Buy for 50 CZK Buy as a gift for 50 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Engineering

Release date: 2016

Book size: 141,39 MB

ISBN: 978-80-7494-294-5

Last update: 23. 10. 2023

Book format: PDF

Hydraulické a pneumatické mechanismy I.

Author:
Josef Cerha

Prvá část textu je věnována přenosu energie v hydraulických i pneumatických mechanismech, základním zákonům, které se při přenosu energie uplatňují a jejich interpretaci s poukazem na elektrohydraulické analogie. Čtenář se zde seznámí se základními pojmy a veličinami, které umožňují snadnější pochopení principu činnosti tekutinových mechanismů, jejich částí a některých souvislostí a v neposlední řadě jejich kvantitativní a kvalitativní posouzení. Celou řadu odstavců v kap. 3 lze chápat jako příklady, v nichž jsou využívány znalosti z mechaniky tekutin a termomechaniky. V druhé části skript jsou pojednány hydraulické mechanismy. Kapitola čtvrtá je věnována výkonovým, řídicím a dalším prvkům: kapalinám, filtraci a filtrům, spojovacím částem atd. Pátá kapitola pojednává o řízení parametrů přenášeného výkonu, o zdrojích tlakové kapaliny, řízení tlaku a průtoku resp. řízení síly či momentu, řízení pohybové frekvence, změně smyslu pohybu a zastavení motorů s poukazem na typická řešení obvodů s konvenčními i proporcionálními prvky s vazbou na řídicí systémy.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms