Buy for 55 CZK Buy as a gift for 55 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Economics

Release date: 2017, Cena publikace: 55,- včetně DPH

Book size: 2,5 MB

ISBN: 978-80-7494-372-0

Rodinné podnikání: Manažerský modul

Author:
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph. D., Ing. Magdalena Zbránková, Ph. D.
Category:
Faculty of Economics

Publikace obsahuje základní informace související s rodinným podnikáním z hlediska managementu. Téma je velice obsáhlé, proto si publikace klade za cíl poskytnout základní vodítko v problematice managementu rodinných podniků. Seznam zdrojů uvedených na konci publikace je možné použít k hlubšímu studiu.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms