Všechny publikace
Celkem je k dispozici 127 publikací

Místa paměti druhé světové války a jejich proměna

Jaroslav Pažout, Marek Syrný

Zdarma
Hospodářská geografie

Mgr. Emil Drápela, Ph.D.

Zdarma
Metodika základů lezení na umělé stěně

Bc. Václava Horáková; PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.

Zdarma
Vybrané základní pojmy a vztahy z elektromagnetismu

Ing. Bc. Jiří Primas, Ph.D.; Ing. Bc. Michal Malík, Ph.D.

Zdarma
Didinfo 2024 - New Perspective in Informatics…

Ing. Jindra Drábková, Ph.D.

Zdarma
Didinfo 2024 - Mezinárodní konference o vyučování…

Ing. Jindra Drábková, Ph.D.

Zdarma
Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací

Zdeněk Plíva, Jindra Drábková, Jan Koprnický, Leoš Petržílka

Zdarma
Guidelines for Writing a Bachelor’s or Master’s…

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.; Ing. Jindra Drábková, Ph.D.; Ing. Jan Koprnický, Ph.D.; Ing. Leoš Petržílka

Zdarma
Doteky moderny na periferii

Julia Bojaryn, Anna Habánová, Ondřej Hojda, Petr Kratochvíl, Tomáš Pavlíček, Filip Šenk, Jaroslav Zeman; editoři Filip Landa, Filip Šenk

Zdarma
Konstrukce plastových dílů s využitím moldflow analýz

Ing. Pavel Brdlík, Ph.D.

Zdarma
Speciální pedagogika jedinců se sluchovým postižením

Mgr. Ing. Gabriela Čavojská; Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D.

Zdarma
Speciální pedagogika jedinců s parciálními nedostatky

Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.

Zdarma
Psychologie ve speciálněpedagogické praxi

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

Zdarma
Speciální pedagogika jedinců s poruchami chování

Mgr. Alena Bjørke; Mgr. Libor Lopušan, Ph.D.

Zdarma
Speciální pedagogika jedinců se sociokulturním…

Mgr. Jan Jihlavec, DiS.

Zdarma
Speciální pedagogika jedinců s vícenásobným…

Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Zdarma
Úvod do speciální pedagogiky

Mgr. Zdeňka Braumová, Ph.D.

Zdarma
Speciální pedagogika jedinců s poruchou intelektu

ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.; Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.

Zdarma
Speciální pedagogika jedinců s narušenou komunikační…

Mgr. Barbora Hodíková; Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Zdarma
Speciální pedagogika jedinců s poruchami hybnosti

Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Zdarma
Profesionální zooterapie ve speciální pedagogice

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Zdarma
Aplikace netradičních sportovních her na 1. stupni ZŠ

Mgr. Aneta Tesařová; PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.; Mgr. Lenka Knopová, Ph.D.

Zdarma
Český jazyk v rýmech aneb Jak na to říkadlem a zpěvem

Jana Bušniaková, Miluše Kodatová, Jana Konvalinková

Zdarma
Topologie a poetika prostoru - Svazek I.

Jaroslav Nešetřil, Tomáš Vlček

Zdarma