Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta pedagogická

Rok vydání: 2021

Velikost knihy: 1,64 MB

ISBN: 978-80-7494-557-1

Didaktika školní atletiky I.

Autor:
Petr Jeřábek
Kategorie:
Fakulta pedagogická

Tento materiál je určeno především posluchačům pedagogických fakult oboru tělesná výchova a sport, ale může sloužit všem, kteří chtějí poznat a zvládnout základy „královny sportů“ osobně či chtějí správně metodicky atletiku vyučovat. Obsahem jsou poznatky důležité pro správné pochopení základní techniky atletických disciplín, které je vhodné zařazovat do výuky žáků na základních školách a návod pro osvojení potřebných dovedností i rozvoj pohybových schopností důležitých pro komplexní zvládnutí vybraných atletických disciplín. Přestože se předpokládají základní znalosti z anatomie, fyziologie, antropomotoriky, biomechaniky, pedagogiky, psychologie a dalších oborů, jsou zde ještě některé důležité poznatky připomenuty. Dále jsou součástí obsahu i základní historická fakta, pohled na současné postavení atletiky ve školní TV i poznatky nezbytné k úspěšnému uspořádání atletické soutěže. Úvodní kapitoly představují obecný rámec dané problematiky a základní poznatky využívané v následujících kapitolách zabývajících se již konkrétními atletickými disciplínami. Tyto pak zahrnují vždy charakteristiku disciplín především z hlediska dominantních pohybových schopností a energetického krytí výkonu, základní biomechanické parametry výkonu, připomenutí pravidel dané disciplíny a popis techniky a metodiky nácviku. Dále pak přehled nejčastějších chyb a návodu na jejich odstranění a také krátký přehled našich a světových osobností dané disciplíny. Tato struktura bude obdobně použita i v dalších částech, které budou zaměřeny na skokanské a vrhačské disciplíny.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy