Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta pedagogická

Rok vydání: 2021

Velikost knihy: 5,42 MB

Kresba v teorii a praxi

Autor:
Lucrezia Škaloudová Puchmajerová
Kategorie:
Fakulta pedagogická

Tento studijní materiál vás seznamuje se širokou škálou kresebných technik a výrazových prostředků, které můžete využívat nejen vy sami, ale mohou dát základ zejména praktickému využití ve vaší školní praxi. Učitel, který učí výtvarnou výchovu, by si měl všechny výtvarné činnosti vyzkoušet, neměl by po žácích požadovat nic, co sám neovládá. Měl by vědět, kolik která činnost zabere času a jaká může mít úskalí, aby dokázal hodiny kvalitně plánovat a učit. Musí být ale zároveň schopen improvizace, pokud se stane nepředvídaná událost (vyschne tuš, nelze pracovat v učebně, kde je dostupný materiál, žák je nepřipraven…), aby dokázal svůj plán rychle přizpůsobit nastalé situaci.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy