Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta pedagogická

Rok vydání: 2021

Velikost knihy: 3,27 MB

Český jazyk - morfologie

Autor:
Věra Vykoukalová
Kategorie:
Fakulta pedagogická

Vážené studentky, vážení studenti,
na následujících stranách si představíme část české jazykovědy, která se nazývá
morfologie neboli tvarosloví. Pojmy morfologie, tvarosloví, skloňování, časování,
ohebnost, mluvnické kategorie atd. obvykle v lidech příliš nadšení nevyvolávají.
Nicméně – zabýváme-li se touto problematikou blíže, narazíme na spoustu
zajímavých věcí, žasneme, jak je systém jazyka, sloužící k našemu dorozumívání,
propracovaný, a pochopíme principy, na kterých je postavený.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy