Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta pedagogická

Rok vydání: 2021

Velikost knihy: 1,61 MB

ISBN: 978-80-7494-583-0

Zájmové a neformální vzdělávání v praxi střediska volného času

Autor:
Marta Kultová
Kategorie:
Fakulta pedagogická

Zájmové a neformální vzdělávání je účelným prostředkem naplnění volného času jedince. Jeho realizátory mohou být školské i neškolské organizace státního i nestátního typu.
Předkládaný materiál je studijní podporou předmětu Zájmové a neformální vzdělávání ve studijním programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl na Katedře tělesné výchovy a sportu, Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci. Prezentuje vhled do činnosti školského zařízení, jenž je zřízeno za účelem poskytování zájmového vzdělávání a do širokého spektra možných činností v rámci pozice pedagoga volného času tohoto zařízení.
Výukový materiál je psán formou předávání informací o náplni práce, sdílení zkušeností a doporučení pro výkon pedagogického pracovníka střediska volného času na vedoucí pozici.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.