Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Sport

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 1,17 GB

ISBN: 978-80-7494-589-2

Plavecký způsob prsa - 2. část

Autor:
Bc. Michal Dragoun; PhDr. Klára Kuprová, Ph.D.
Kategorie:
Sport

Studijní materiál se zaměřuje na plavání a to konkrétně na plavecký způsob prsa. Skripta obsahují tři hlavní kapitoly. První kapitola je věnovaná správnému technickému provedení plaveckého způsobu prsa se zaměřením na pohyb horních končetin, dýchání a souhru. Druhá kapitola popisuje nejčastější chyby v pohybu horních končetin, v dýchání a v souhře a třetí kapitola obsahuje technická cvičení pro nápravu nejčastějších chyb. Textovou část doplňuje mnoho videí pro lepší názornost a porozumění. Plavecký způsob prsa patří k nejnáročnějším na koordinaci a souhru jednotlivých pohybů.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.