Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta ekonomická

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 11,32 MB

ISBN: 978-80-7494-646-2

Služby cestovního ruchu v příhraničních oblastech česko-polského území Euroregionu Niesse-Nisa-Nysa

Autor:
kolektiv autorů
Kategorie:
Fakulta ekonomická

Tento sborník je výsledkem prací na projektu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a pobočky Fakulty Ekonomie, Managementu a cestovního ruchu v Jelení Hoře – Ekonomické univerzity ve Wroclawi s názvem „Services in tourism in the Czech-Polish border area“. Projekt byl podpořen finančními prostředky Visegrádského fondu.
Výsledky analýz, které studenti prováděli, jsou součástí tohoto sborníku. Tento projekt byl realizován od roku 2021 do roku 2023.
Sborník obsahuje příspěvky studentů, které byly prezentovány na společné konferenci ve dnech
3. – 4. 11. 2022 v Hejnicích. Cílem příspěvků je analyzovat a popsat vnímání turistů vybraných turistických destinací Euroregionu Nisa. Tento sborník je určen jak pro studenty obou fakult, pracovníkům Informačních center a návštěvníkům obou příhraničních regionů česko-polského území

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy