Číst Tištěná verze 145 Kč

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta mechatroniky

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 1,2 MB

ISBN: 978-80-7494-668-4

Poslední aktualizace: 3. 9. 2023

Formát knihy: PDF

Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací

Autor:
Zdeněk Plíva, Jindra Drábková, Jan Koprnický, Leoš Petržílka

Tato skripta shrnují požadavky platných norem, předpisů a vyhlášek na tvorbu závěrečných prací na Technické univerzitě v Liberci. Jsou určena především jako vodítko pro tvorbu bakalářské a diplomové práce studentů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. S výjimkou loga fakulty jsou využitelná i pro jiné součásti univerzity. Kromě formálních požadavků na jednotlivé kapitoly závěrečných prací je součástí skript i přehled základních typografických pravidel, shrnutí zásad práce s vkládanými objekty (ilustracemi, tabulkami, grafy, vzorci atp.) a stručný postup pro práci s PDF soubory.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.