Číst Tištěná verze 445 Kč

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Ostatní

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 3,72 MB

ISBN: 978-80-7494-664-6

Poslední aktualizace: 8. 1. 2024

Formát knihy: PDF

Topologie a poetika prostoru - Svazek I.

Autor:
Jaroslav Nešetřil, Tomáš Vlček

Uvedené knihy (sborníky interdisciplinárních studií topologie a poetiky umění, krajiny a architektury) uzavírají čtyřletý výzkumný projekt Topologie a poetika prostoru, TL02000573, spolufinancovaný se
státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Tématem uskutečněného výzkumu se stalo řešení otázek soudobého poznání překonávajících izolovanost segmentů současné kultury, této jedné z hlavních příčin krize kulturního života společnosti moderní a postmoderní doby. Metodologické zaměření na topologii vyplývá z komplexnosti topologie, která se dnes uplatňuje v řadě inspirativních interakcí separovaných oborů tvůrčí práce ve vědě, ve filozofii a v neposlední řadě v umění.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.