Číst Tištěná verze 152 Kč

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Sport

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 3,86 MB

ISBN: 978-80-7494-681-3

Poslední aktualizace: 31. 1. 2024

Formát knihy: PDF

Aplikace netradičních sportovních her na 1. stupni ZŠ

Autor:
Mgr. Aneta Tesařová; PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.; Mgr. Lenka Knopová, Ph.D.

Cílem předkládané publikace je obohacení hodin tělesné výchovy primárně o netradiční sportovní hry. Současné publikační zdroje se většinou věnují netradičním sportovním hrám pro starší jedince, než jsou děti na 1. stupni základních škol. Proto vznikla myšlenka modifikací pravidel netradičních sportovních her pro využití na 1. stupni základních škol.

Publikace obsahuje tři netradiční sportovní hry (ringo, brännball, kin-ball). Zjednodušená pravidla i průpravné hry k netradičním sportovním hrám jsou sepsány srozumitelně a přehledně. Materiální vybavení lze zaměnit za pomůcky, které jsou běžně dostupné v kabinetech prvního stupně ZŠ či kabinetě TV.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.