Číst Tištěná verze 85 Kč

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Rok vydání: 2024

Velikost knihy: 1,04 MB

ISBN: 978-80-7494-701-8

Poslední aktualizace: 15. 4. 2024

Formát knihy: PDF

Profesionální zooterapie ve speciální pedagogice

Autor:
PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Cílem této studijní opory je nabídnout studujícím odborné uvedení do tématu, principů, metod a technik využívání potenciálu zvířete v pomáhajících profesích, specificky se zaměřením na procesy edukace.

Účelem je seznámit studující s profesionální zooterapií jako nástrojem, který lze efektivně využít v edukaci žáků a studentů nejen se speciálními vzdělávacími potřebami. Studující si osvojí znalosti a dovednosti v oblasti rozlišování profesionálních postupů práce s využitím potenciálu zvířat tak, aby byli kompetentní v jejich odlišení od postupů laických a dobrovolnických. Studující porozumí významu nejen metod zapojování zvířat, ale zejména vyjednávání zakázky pro tým, jehož aktivním členem je pracovník, zvíře, žák/student, případně instituce, která zooterapii pro žáky a studenty poptává.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.