Číst Tištěná verze 582 Kč

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Ostatní

Rok vydání: 2024

Velikost knihy: 6,57 MB

ISBN: 978-80-7494-685-1

Poslední aktualizace: 16. 4. 2024

Formát knihy: PDF

Doteky moderny na periferii

Autor:
Julia Bojaryn, Anna Habánová, Ondřej Hojda, Petr Kratochvíl, Tomáš Pavlíček, Filip Šenk, Jaroslav Zeman; editoři Filip Landa, Filip Šenk

Krajina, kterou dnes na česko -saském pomezí obýváme a kterou se v této knize snažíme uchopit, se skládá z řady prolínajících se historicky ustavených vrstev. Můžeme hovořit o staré kulturní krajině, která byla poznamenána množstvím proměn hierarchií hodnot od dotváření krajiny po její vulgární exploataci. Při bádání pod hlavičkou TOPOMOMO nás zajímá především výrazný posun, jejž běžně známe pod termínem modernismus. Těžiště našeho výzkumu je situováno do období dvaceti let, které se vtěsnalo mezi založení samostatného československého státu a okupaci Sudet, která fakticky znamenala jeho konec, tj. do období let 1918–1938.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.