Číst Tištěná verze 119 Kč

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Rok vydání: 2024

Velikost knihy: 779,55 kB

ISBN: 978-80-7494-700-1

Poslední aktualizace: 10. 5. 2024

Formát knihy: PDF

Guidelines for Writing a Bachelor’s or Master’s Thesis

Autor:
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.; Ing. Jindra Drábková, Ph.D.; Ing. Jan Koprnický, Ph.D.; Ing. Leoš Petržílka

Tato skripta shrnují požadavky platných norem, předpisů a vyhlášek na tvorbu závěrečných prací na Technické univerzitě v Liberci. Jsou určena především jako vodítko pro tvorbu bakalářské a diplomové práce studentů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. S výjimkou loga fakulty jsou využitelná i pro jiné součásti univerzity. Kromě formálních požadavků na jednotlivé kapitoly závěrečných prací je součástí skript i přehled základních typografických pravidel, shrnutí zásad práce s vkládanými objekty (ilustracemi, tabulkami, grafy, vzorci atp.) a stručný postup pro práci s PDF soubory.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.