Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta mechatroniky

Rok vydání: 2024

Velikost knihy: 1,56 MB

ISBN: 978-80-7494-703-2

Poslední aktualizace: 23. 5. 2024

Formát knihy: PDF

Vybrané základní pojmy a vztahy z elektromagnetismu

Autor:
Ing. Bc. Jiří Primas, Ph.D.; Ing. Bc. Michal Malík, Ph.D.

Následující text, který se čtenáři dostává do ruky, je soupisem vybraných základních pojmů a vztahů
z elektromagnetismu. Tematicky se rozpadá do tří hlavních částí – elektřina, magnetismus a optika.
V žádném případě se nejedná o ucelená skripta, nebo dokonce monografii. Zájemce o hlubší studium této problematiky odkazujeme na doporučenou literaturu.

Lze očekávat, že čtenáři jsou především studenti předmětu Elektromagnetismus, který je vyučován na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií na Technické univerzitě v Liberci, a text jim bude sloužit jako pomůcka při přípravě na zkoušku. Proto byla zvolena takto stručná forma, bez hlubšího odvození vzorců, důkazů, či řešených příkladů, které jsou probírány na přednáškách
a cvičeních.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.