Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Rok vydání: 2024

Velikost knihy: 5,78 MB

ISBN: 978-80-7494-698-1

Poslední aktualizace: 29. 5. 2024

Formát knihy: PDF

Didinfo 2024 - Mezinárodní konference o vyučování informatiky

Autor:
Ing. Jindra Drábková, Ph.D.

Nová informatika v Česku staví na čtyřech okruzích, z nichž snad nejméně se diskutuje o „digitálních technologiích“. Tento okruh se navíc plete s digitálními kompetencemi. V přednášce shrneme vlastní i zahraniční výzkumy o dětských prekonceptech a způsobech uvažování o digitálních technologiích, se zaměřením na prekoncepty o principech fungování internetu. Ukážeme, že ačkoli žáci základních škol mohou být zkušení uživatelé internetu, o jeho fungování toho ví málo, což je rizikem z hlediska jejich digitální bezpečnosti. Dále představíme nové informatické intervence, které jsme pro toto téma pro základní školy připravili nebo připravujeme. Vysvětlíme, že ani okruh „digitálních technologií“ nelze učit „po staru“, jak se někteří mylně domnívají, a objasníme, proč to nelze.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.