Číst Tištěná verze 368 Kč

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Rok vydání: 2024

Velikost knihy: 14,92 MB

ISBN: 978-80-7494-702-5

Poslední aktualizace: 11. 6. 2024

Formát knihy: PDF

Hospodářská geografie

Autor:
Mgr. Emil Drápela, Ph.D.

Mezi geografickým prostředím a ekonomickými aktivitami, které se v tomto prostředí realizují, existují
vzájemné interakce. Hospodářská geografie se snaží pochopit, jak určité hospodářské činnosti ovlivňují
geografický prostor (např. mění ho těžební činností, výstavbou infrastruktury, změnami v krajině apod.)
a jak naopak geografie ovlivňuje průběh a rozložení ekonomických aktivit (např. poloha na pobřeží,
v mírném klimatickém pásu apod.). V mnoha případech mohou specifické geografické podmínky, jako
jsou přírodní zdroje, topografie, dostupnost dopravních cest a klimatické faktory, mít výrazný vliv na
ekonomické aktivity. Například oblasti s bohatými nerostnými surovinami mohou být více orientovány
na těžební průmysl, zatímco výhodná geografická poloha může ovlivnit obchodní trasy a distribuci
zboží. Hlavním účelem hospodářské geografie je tedy sledovat a analyzovat, jak ekonomické faktory a
procesy interagují s geografickým prostředím a jak tato vzájemná interakce formuje ekonomický vývoj
zemí a regionů.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.