Koupit za 55 Kč Koupit jako dárek za 55 Kč

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta ekonomická

Rok vydání: 2017, Cena publikace: 55,- včetně DPH

Velikost knihy: 2,58 MB

ISBN: 978-80-7494-376-8

Rodinné podnikání: Finanční modul

Autor:
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., Ing. Zuzana Horčičková
Kategorie:
Fakulta ekonomická

Zajištění vitality či prosperity obchodního podniku vymezeného jako rodinný podnik není v současných náročných podmínkách zesilujícího konkurenčního prostředí jednonuchou záležitostí. Udržovat tuto vitalitu a další úspěšný rozvoj je právě pro rodinný typ podniku náročnějším zadáním. Proč právě v tomto případě? Rodinné firmy prokazují jednak vyšší schopnost vitálního vývoje a udržování stavu firmy v dobré kondici, na straně druhé však často vynaloží na toto udržení firmy více úsilí, prostředků či dokonce jistých obětí. Tyto v obchodních firmách díky větší anonymitě podnikání nejsou chápány jako relevantní. tento fakt vyplývá již ze samotného přístupu k cílům podniku. Finanční a socioemocionální pojetí přístupu k cíli, která se v rodinných podnicích mísí.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.