Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta pedagogická

Rok vydání: 2018

Velikost knihy: 1,44 MB

ISBN: 978-80-7494-409-3

Biomechanika v tělesné výchově a sportu : Atletika I.

Autor:
Tibor Slažanský
Kategorie:
Fakulta pedagogická

Učební text je určen studentům studijního programu Tělesná výchova a sport jako doplněk přednášek při studiu předmětu Biomechanika v tělesné výchově a sportu. Cílem bylo vytvoření jednoduchého a přehledného materiálu, který by v souhrnu poukázal na základní biomechanické aspekty vybraných pohybových činností. Při tvorbě textu vycházíme převážně z již publikovaných informací. V prvním díle k atletickým disciplínám je rozebrána problematika běhů.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy