Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta pedagogická

Rok vydání: 2018

Velikost knihy: 2,61 MB

ISBN: 978-80-7494-423-9

Biomechanika v tělesné výchově a sportu : Atletika II.

Autor:
Tibor Slažanský
Kategorie:
Fakulta pedagogická

Učební text je určen studentům studijního programu Tělesná výchova a sport jako doplněk přednášek při studiu předmětu Biomechanika v tělesné výchově a sportu. Cílem bylo vytvoření jednoduchého a přehledného materiálu, který by v souhrnu poukázal na základní biomechanické aspekty vybraných pohybových činností. Při tvorbě textu vycházíme převážně z již publikovaných informací. Ve druhém díle k atletickým disciplínám je rozebrána problematika skoků.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy