Read Printed for 171 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Pedagogy

Release date: 2021

Book size: 2,43 MB

Rétorika

Author:
Zuzana Bubeníčková
Category:
Faculty of Pedagogy

Rétorika je věda o mluvení a umění mluvit. Chceme-li správně mluvit, musíme ovládat náš nástroj, tedy hlas, který podléhá mnoha vlivům, jakými jsou fyzické a psychické dispozice, nemoc, počasí, únava a pracovní vytíženost. Neodmyslitelnou součástí správného mluvení je kromě obsahu technika hlasu a s ní související funkce dechového a artikulačního aparátu.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms