Buy for 179 CZK Buy as a gift for 179 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Economics

Release date: 2021

Book size: 3,44 MB

ISBN: 978-80-7494-573-1

Jak na digitální marketingovou strategii firmy

Author:
Tereza Semerádová, Petr Weinlich, Pavla Švermová, Marián Lamr, Lenka Suková, Ladislava Míková, Michal Dostál
Category:
Faculty of Economics

Cílem této publikace je přiblížit prostředí digitálního marketingu a s ním souvisejícího elektronického podnikání i naprostému lajkovi. Čtenář se seznámí se základními marketingovými koncepty, jako jsou koncept 4P, Porterův model 5 sil či Bostonská matice, které mu pomohou určit, jaké jsou jeho produkty, kdo je jeho zákazníkem a jaké postavení firma zaujímá vůči své konkurenci. Tyto znalosti představují důležitý předpoklad pro pochopení chování zákazníka v online prostředí a pro volbu vhodného způsobu komunikace s ním.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms