Koupit za 179 Kč

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta ekonomická

Rok vydání: 2021

Velikost knihy: 3,44 MB

ISBN: 978-80-7494-573-1

Jak na digitální marketingovou strategii firmy

Autor:
Tereza Semerádová, Petr Weinlich, Pavla Švermová, Marián Lamr, Lenka Suková, Ladislava Míková, Michal Dostál
Kategorie:
Fakulta ekonomická

Cílem této publikace je přiblížit prostředí digitálního marketingu a s ním souvisejícího elektronického podnikání i naprostému lajkovi. Čtenář se seznámí se základními marketingovými koncepty, jako jsou koncept 4P, Porterův model 5 sil či Bostonská matice, které mu pomohou určit, jaké jsou jeho produkty, kdo je jeho zákazníkem a jaké postavení firma zaujímá vůči své konkurenci. Tyto znalosti představují důležitý předpoklad pro pochopení chování zákazníka v online prostředí a pro volbu vhodného způsobu komunikace s ním.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy