Read

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Economics

Release date: 2021

Book size: 4,89 MB

ISBN: 978-80-7494-572-4

Faktory úspěšnosti elektronického podnikání

Author:
Tereza Semerádová, Petr Weinlich, Pavla Švermová, Marián Lamr, Lenka Suková, Ladislava Míková, Michal Dostál
Category:
Faculty of Economics

Pojmy „digitální dovednosti“ a „digitální kompetence“ jsou klíčovými pojmy v diskusi o typu dovedností, které lidé v dnešní době potřebují nejen z hlediska digitálního začlenění do společnosti, ale také z hlediska zaměstnatelnosti. Podle nejnovější definice Evropské unie lze digitální dovednosti obecně chápat jako schopnost lokalizovat, organizovat, rozumět, hodnotit, vytvářet a sdílet informace pomocí digitální technologie na různých úrovních kompetencí. Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií přináší zásadní transformace s ohledem na integraci jednotlivce do společnosti a zaměstnatelnost.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms