Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta ekonomická

Rok vydání: 2021

Velikost knihy: 4,89 MB

ISBN: 978-80-7494-572-4

Faktory úspěšnosti elektronického podnikání

Autor:
Tereza Semerádová, Petr Weinlich, Pavla Švermová, Marián Lamr, Lenka Suková, Ladislava Míková, Michal Dostál
Kategorie:
Fakulta ekonomická

Pojmy „digitální dovednosti“ a „digitální kompetence“ jsou klíčovými pojmy v diskusi o typu dovedností, které lidé v dnešní době potřebují nejen z hlediska digitálního začlenění do společnosti, ale také z hlediska zaměstnatelnosti. Podle nejnovější definice Evropské unie lze digitální dovednosti obecně chápat jako schopnost lokalizovat, organizovat, rozumět, hodnotit, vytvářet a sdílet informace pomocí digitální technologie na různých úrovních kompetencí. Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií přináší zásadní transformace s ohledem na integraci jednotlivce do společnosti a zaměstnatelnost.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.