Read

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Pedagogy

Release date: 2021

Book size: 701,29 MB

ISBN: 978-80-7494-566-3

Oblouky ve sjezdovém lyžování

Author:
PhDr. Klára Kuprová, Ph.D., Mgr. Karolína Koštová, PaedDr. Jiří Dygrín, doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.
Category:
Faculty of Pedagogy

Předložený učební materiál je určený převážně studentům studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání z Katedry tělesné výchovy a sportu na Technické univerzitě v Liberci. Cílem publikace je seznámit čtenáře s praktickými dovednostmi zápočtových požadavků ve sjíždění a zatáčení na sjezdových lyžích na lyžařském kurzu. Při zpracování těchto skript jsme vycházeli z aktuálních lyžařských publikací a ty jsme doplnili o poznatky, zkušenosti a video materiál získaný při praktické výuce lyžování na kurzech pořádaných KTV FP TU v Liberci. Video materiál obsahuje praktické zápočtové požadavky s popisem správného provedení. Dále obsahuje ukázku nejčastějších chyb, kterých se studenti během nácviku dopouštějí. Doufáme, že se předkládaný materiál stane vhodnou pomůckou studentům a usnadní jim splnit praktické zápočtové požadavky ze sjezdové části lyžařského kurzu.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms