Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta pedagogická

Rok vydání: 2021

Velikost knihy: 701,29 MB

ISBN: 978-80-7494-566-3

Poslední aktualizace: 24. 9. 2021

Formát knihy: mKniha

Oblouky ve sjezdovém lyžování

Autor:
PhDr. Klára Kuprová, Ph.D., Mgr. Karolína Koštová, PaedDr. Jiří Dygrín, doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Předložený učební materiál je určený převážně studentům studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání z Katedry tělesné výchovy a sportu na Technické univerzitě v Liberci. Cílem publikace je seznámit čtenáře s praktickými dovednostmi zápočtových požadavků ve sjíždění a zatáčení na sjezdových lyžích na lyžařském kurzu. Při zpracování těchto skript jsme vycházeli z aktuálních lyžařských publikací a ty jsme doplnili o poznatky, zkušenosti a video materiál získaný při praktické výuce lyžování na kurzech pořádaných KTV FP TU v Liberci. Video materiál obsahuje praktické zápočtové požadavky s popisem správného provedení. Dále obsahuje ukázku nejčastějších chyb, kterých se studenti během nácviku dopouštějí. Doufáme, že se předkládaný materiál stane vhodnou pomůckou studentům a usnadní jim splnit praktické zápočtové požadavky ze sjezdové části lyžařského kurzu.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.