Read Printed for 284 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Health Studies

Release date: 2021

Book size: 14,63 MB

ISBN: 978-80-7494-586-1

Last update: 9. 2. 2022

Book format: PDF

Trendy v biomedicínském inženýrství

Author:
Vojtěch Lindauer, Simona Nevyhoštěná, Tomáš Souček, Barbora Klíčová

Konference Trendy v biomedicínské technice má dlouhodobou historii. Tato setkání mají jako samozřejmost prezentovat výsledky VaV v podobě publikací. Příspěvky z našeho setkání jsou po recenzi nabídnuty redakci časopisu Lékař a technika případně Biomedical Technology. Hlavním posláním však bylo vyměnit si poznatky, zkušenosti a upozornit se navzájem na nové směry našich oborů. Zejména se ukazuje jako nezbytně nutné spojit společně síly, hledat společná témata výzkumu a především projekty, které obstojí v mezinárodní konkurenci.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms