Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta zdravotnických studií

Rok vydání: 2021

Velikost knihy: 14,63 MB

ISBN: 978-80-7494-586-1

Trendy v biomedicínském inženýrství

Autor:
Vojtěch Lindauer, Simona Nevyhoštěná, Tomáš Souček, Barbora Klíčová
Kategorie:
Fakulta zdravotnických studií

Konference Trendy v biomedicínské technice má dlouhodobou historii. Tato setkání mají jako samozřejmost prezentovat výsledky VaV v podobě publikací. Příspěvky z našeho setkání jsou po recenzi nabídnuty redakci časopisu Lékař a technika případně Biomedical Technology. Hlavním posláním však bylo vyměnit si poznatky, zkušenosti a upozornit se navzájem na nové směry našich oborů. Zejména se ukazuje jako nezbytně nutné spojit společně síly, hledat společná témata výzkumu a především projekty, které obstojí v mezinárodní konkurenci.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy