Read Printed for 339 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Engineering

Release date: 2019

Book size: 34,46 MB

ISBN: 978-80-7494-460-4

Úvod do technologií zpracování plastů

Author:
Luboš Běhálek, Pavel Brdlík, Martin Borůvka, Irena Lenfeldová
Category:
Faculty of Engineering

V průběhu historie lidské civilizace bychom těžko hledali jiný materiál, jako je plast, který za poměrně krátkou dobu svojí existence expandoval do tolika oborů lidské činnosti. Plasty jsou jedny z nejpoužívanějších materiálů současnosti a jejich využitelnost neustále roste. Oproti jiným materiálům mají výhodu v široké rozmanitosti a variabilitě jejich vlastnosti, ať už jde o pevnost, pružnost, tepelnou nebo chemickou odolnost apod. Jednou z mnoha předností plastů, kromě celé řady jejich výhod (nízké hustoty, dobrých izolačních vlastností, korozní odolnosti ad.), je jejich dobrá zpracovatelnost energeticky nenáročnými technologiemi vhodnými pro sériovou výrobu. Možností, jak plasty zpracovávat, je celá řada. Jedním z nejrozšířenějších způsobů je technologie vstřikování, dále vytlačování, vyfukování nebo tepelné tvarování. Plasty lze zpracovávat také rotačním tvářením, odléváním, válcováním, laminováním nebo pomocí aditivních technologií. Dále je lze lepit, svařovat, obrábět nebo povrchově upravovat.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms