Read

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Ostatní

Release date: 2022

Book size: 20,39 MB

ISBN: 978-80-7494-643-1

3D STAR: 3D tisk ve stavebnictví a architektuře

Author:
Kolektiv autorů TUL a ČVUT
Category:
Ostatní

Záměr Technické univerzity v Liberci věnovat se technologii 3D tisku ve stavebnictví vznikal a byl postupně upřesňován počátkem roku 2015. Prvotní úvahy probíhaly v diskusi mezi pracovníky Fakulty umění a architektury a Fakulty strojní, záhy se ale tým rozšířil o odborníky z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Fakulty textilní. Vzhledem k jedinečné odborné kompetenci a potřebnému laboratornímu zázemí byl také osloven Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze. Po důkladné a intenzivní přípravě podkladů získal výzkumný tým pro financování svých záměrů podporu z operačního programu Věda výzkum vzdělávání, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů. Ve výzvě Předaplikační výzkum uspěl s projektem 3D tisk ve stavebnictví a architektuře (ve zkratce 3D STAR) a mohl tak počátkem března 2018 zahájit svoji čtyřletou práci.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms