Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Ostatní

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 20,39 MB

ISBN: 978-80-7494-643-1

3D STAR: 3D tisk ve stavebnictví a architektuře

Autor:
Kolektiv autorů TUL a ČVUT
Kategorie:
Ostatní

Záměr Technické univerzity v Liberci věnovat se technologii 3D tisku ve stavebnictví vznikal a byl postupně upřesňován počátkem roku 2015. Prvotní úvahy probíhaly v diskusi mezi pracovníky Fakulty umění a architektury a Fakulty strojní, záhy se ale tým rozšířil o odborníky z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Fakulty textilní. Vzhledem k jedinečné odborné kompetenci a potřebnému laboratornímu zázemí byl také osloven Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze. Po důkladné a intenzivní přípravě podkladů získal výzkumný tým pro financování svých záměrů podporu z operačního programu Věda výzkum vzdělávání, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů. Ve výzvě Předaplikační výzkum uspěl s projektem 3D tisk ve stavebnictví a architektuře (ve zkratce 3D STAR) a mohl tak počátkem března 2018 zahájit svoji čtyřletou práci.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.