Read

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Sport

Release date: 2023

Book size: 38,25 MB

ISBN: 978-80-7494-644-8

Rozvoj základních pohybových dovedností u dětí v mladším školním věku

Author:
Iva Šeflová, Lenka Doležalová, Petr Jeřábek, Klára Kuprová, Jan Charousek
Category:
Sport

Tato publikace je určena pedagogům a pedagogickým pracovníkům, kteří působí na 1. stupni základních škol, trenérům a v neposlední řadě také studentům učitelství.
Podle Národní zprávy o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže 1 je asi polovina dětí a dospívajících
nedostatečně pohybově aktivní. Zároveň je pouze polovina dětí a dospívajících v České republice
pohybově gramotná, tzn. má motivaci a schopnosti být pohybově aktivní, má povědomí o doporučovaném množství pohybových aktivit a disponuje uspokojivou úrovní pohybových kompetencí.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms