Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Sport

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 38,25 MB

ISBN: 978-80-7494-644-8

Rozvoj základních pohybových dovedností u dětí v mladším školním věku

Autor:
Iva Šeflová, Lenka Doležalová, Petr Jeřábek, Klára Kuprová, Jan Charousek
Kategorie:
Sport

Tato publikace je určena pedagogům a pedagogickým pracovníkům, kteří působí na 1. stupni základních škol, trenérům a v neposlední řadě také studentům učitelství.
Podle Národní zprávy o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže 1 je asi polovina dětí a dospívajících
nedostatečně pohybově aktivní. Zároveň je pouze polovina dětí a dospívajících v České republice
pohybově gramotná, tzn. má motivaci a schopnosti být pohybově aktivní, má povědomí o doporučovaném množství pohybových aktivit a disponuje uspokojivou úrovní pohybových kompetencí.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy