Read

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Sport

Release date: 2023

Book size: 3,94 MB

ISBN: 978-80-7494-648-6

Last update: 17. 4. 2023

Book format: PDF

Didaktika gymnastiky I

Author:
PhDr. Pavlína Vrchovecká Ph.D.

Publikace Didaktika gymnastiky I, je výběr z přednášek zaměřené na teorii didaktiky gymnastiky a to především, gymnastiky ve školní tělesné výchově. V tomto smyslu jsou učební texty pokusem o syntézu nejnovějších odborných poznatků, které jsou dle mého názoru důležité pro výuku gymnastiky na základní i střední škole.
Jsem si vědoma, že celá problematika nebyla plně vyčerpána a je ji nutné dále rozšiřovat a prohlubovat. Přesto se domnívám se, že jsou v textu předloženy základní návody, které umožní kvalitní řízení didaktického procesu.
Učební texty jsou určeny především studentům FP TUL v Liberci studujícím v programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základní školy, kteří si během studia osvojili praktické i teoreticko-metodické základy gymnastiky.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms