Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Sport

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 3,94 MB

ISBN: 978-80-7494-648-6

Didaktika gymnastiky I

Autor:
PhDr. Pavlína Vrchovecká Ph.D.
Kategorie:
Sport

Publikace Didaktika gymnastiky I, je výběr z přednášek zaměřené na teorii didaktiky gymnastiky a to především, gymnastiky ve školní tělesné výchově. V tomto smyslu jsou učební texty pokusem o syntézu nejnovějších odborných poznatků, které jsou dle mého názoru důležité pro výuku gymnastiky na základní i střední škole.
Jsem si vědoma, že celá problematika nebyla plně vyčerpána a je ji nutné dále rozšiřovat a prohlubovat. Přesto se domnívám se, že jsou v textu předloženy základní návody, které umožní kvalitní řízení didaktického procesu.
Učební texty jsou určeny především studentům FP TUL v Liberci studujícím v programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základní školy, kteří si během studia osvojili praktické i teoreticko-metodické základy gymnastiky.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.