Read Printed for 277 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Release date: 2023

Book size: 5,24 MB

ISBN: 978-80-7494-654-7

Last update: 26. 5. 2023

Book format: PDF

„Zvířecí gramatika“

Author:
PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D., doc. RNDr. Petr Anděl, CSc

Žák základní školy v rámci vlastní komunikace i teoretického seznamování se s češtinou velmi brzy zjišťuje, že jednotlivá slova se od sebe liší nejen tím, co vyjadřují, ale také tím, jak se používají. Všímá si, že některá slova mění svůj tvar v průběhu řeči a jiná zůstávají neměnná. Ve škole se dozvídá o rozdělení slov do deseti slovních druhů podle toho, co vyjadřují, jakou mají funkci ve větě a zda jsou ohebná či neohebná. A právě oněch deset slovních druhů se stalo základem, na kterém tato publikace staví.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms